Certificats electrònics

La Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes permet treballar amb tots els certificats admesos per l'Agència Catalana de Certificació.

Principalment, es permet l'ús de l'idCat, el DNI electrònic, el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (usat per l'Agència Tributària) o d'altres més estesos a nivell professional o col·legiat.

Si no disposeu de cap d'aquests certificats podeu demanar gratuïtament a les Oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament el certificat digital idCAT.

També trobareu més ajuda sobre la sol·licitud i ús de l'idCAT accedint al Canal idCAT de Yotube.