Titularitat i gestió

La titularitat de la Seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Sant  Pere de Ribes, qui assumeix la responsabilitat respecte de la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació i els serveis que integrin la seu electrònica.

En el cas que la seu electrònica contingui enllaços o vincles a altres seus, la responsabilitat de les quals correspongui a una altra administració pública o a un lloc Web sense la consideració de seu electrònica, el titular d'aquesta seu no serà responsable de la integritat, veracitat ni actualització d'aquestes última.