Web Content Display Web Content Display

Aquest tràmit per met presentar una sol·licitud per a una Subvenció per al transport públic interurbà per a persones Grans, persones amb discapacitat del 33% o més reconeguda i persones pensionistes , que disposin d’escassos recursos econòmics, per assumir la despesa del transport públic de bus interurbà T-10 a la línia Sitges - Sant Pere de Ribes – Vilanova.

Àmbit:

Gent gran

Qui el pot demanar:

Persones empadronades al municipi que siguin pensionistes de pensions del sistema públic i persones que tinguin una discapacitat del 33% o més acreditada , i que no els ingressos anuals de l’exercici 2022 no superin el IRSC vigent X 2 (1.229,3 €/m x 14 pagues 17.210,2 € /any).

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l’any en què es pot demanar:

El termini de formalització de les sol·licituds és del dia 3 al dia 28 d’octubre de 2023.

Requisits previs:

• Estar empadronat/da al municipi de Sant Pere de Ribes.
• Tenir una discapacitat del 33% o més, acreditat mitjançant certificació o resolució de l’ens competent o disposar de la targeta acreditativa de la discapacitat expedida per la Generalitat de Catalunya
• Ser perceptor/a de pensions del sistema públic.
• Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat bancària
• Veure les bases

Preu:

Gratuït.

Mitjans de pagament:

La corporació iniciarà els tràmits per al pagament mitjançant la fórmula de transferència bancària.

Documentació a aportar:


Per a la justificació : presentació dels tiquets del transport públic de bus interurbà T-10 a la línia Sitges - Sant Pere de Ribes – Vilanova.

La present sol·licitud

En el cas de no estar obligat a fer declaració de renda que es podrà reclamar :

- El certificat d’imputacions emès per l’Agència Tributària (https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/va_es/ayuda/consultas-informaticas/certificados-tributarios-ayuda-tecnica/solicitud-certificado-tributario-irpf.html) i/o el corresponent certificat de les pensions i/o ajuts exempts de tributació.
- Altra documentació que es consideri

En el cas de no haver autoritzat la Via Oberta caldrà aportar :

-Declaració de renda exercici 2022
-Altres ingressos (pensions, atur, pensions compensatòries per aliments........)
-Altra documentació

Normativa:

(veure bases de la convocatòria)

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Silenci administratiu:

(veure bases de la convocatòria)

Vies de reclamació:

(veure bases de la convocatòria)

Altra informació d’interès:

Pots trobar les bases de la convocatòria aquí