Web Content Display Web Content Display


Aquest tràmit us permet presentar un avís, suggeriment o queixa que considereu oportuns sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, així com les idees que ajudin a millorar el servei prestat per l’Ajuntament.

Àmbit:

Atenció a la ciutadania

Qui el pot demanar:

Qualsevol persona o empresa

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l’any en què es pot demanar:

Tot l'any

Requisits previs:

No n'hi ha

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:


* No cal aportar documentació

* En cas de representar un tercer, cal aportar el corresponent apoderament

Termini de resolució:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud