Mitjançant aquest tràmit, es podrà gestionar la sol·licitud d'ajudes per a la compra de llibres escolars.

Àmbit:

Qui el pot demanar:

Qualsevol persona.

Canals de tramitació:

  • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
  • Presencialment: a les oficines municipals.

Període de l’any en què es pot demanar:

De l'1 al 30 de Setembre.

Requisits previs:

Cap.

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:

Cal aportar la següent documentació:

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.