Web Content Display Web Content Display

Aquest tràmit permet sol·licitar la resolució administrativa de cancel·lació i devolució de garanties constituïdes, mitjançant aval bancari, assegurança de caució o dipòsit en metàl·lic.

Àmbit:

Hisenda, impostos, taxes i preus públics

Qui el pot demanar:

La persona interessada o representant

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l’any en què es pot demanar:

Tot l'any

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:

• Apoderament en cas de representació.
• Autoliquidació.
• Compte bancari
• Aval bancari.
• Certificat acreditatiu de la gestió dels residus, llicències urbanístiques.
• Comunicació primera utilització, llicències obres majors.

Termini de resolució:

Llicències urbanístiques màxim 6 mesos.
Resta de casos segons normativa vigent