Aquest tràmit s'utilitza en el cas de que l'administració l'hagi requerit a presentar documentació addicional d'una sol·licitud anterior

Àmbit:

Serveis Socials

Qui el pot demanar:

Qualsevol persona.

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Requisits previs:

Haver sigut requerit per l'Administració a presentar documentació addicional

Preu:

Gratuït per les Entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i partits polítics, entre d’altres.

Per a altres supòsits no exempts de pagament de taxes, els preus es poden consultar https://www.santperederibes.cat/ajuntament/ordenancesireglaments/preus-publics

Documentació a aportar:

La descrita en el requeriment rebut

Normativa:

(veure bases de la convocatòria)

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Silenci administratiu:

(veure bases de la convocatòria)

Vies de reclamació:

(veure bases de la convocatòria)

Altra informació d’interès:

Les sol·licituds s'atendran per ordre d'entrada.