Web Content Display Web Content Display

Documentacio Ajuts municipals per a la conservació i la rehabilitació de les façanes 2021-2022

Àmbit:

Habitatge

Qui el pot demanar:

Les persones requerides a aportar documentació a un expedient iniciat

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l’any en què es pot demanar:

Des del dia següent de la publicació de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Termini de la sol·licitud:

Fins al 5 d’octubre de 2022, inclòs

Requisits previs:

Cap.

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:

La indicada al requeriment

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.