Aquesta instància permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Es pot fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Àmbit:

Gestions administratives

Qui el pot demanar:

Qualsevol persona o empresa.

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l’any en què es pot demanar:

Tot l'any.

Requisits previs:

Cap.

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:

No cal aportar documentació.
En cas de representar un tercer, cal aportar un apoderament.