Aquesta instància permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Es pot fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.