Volant històric de domicilis

Àmbit:

Padró habitants

Qui el pot demanar:

Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi.

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l’any en què es pot demanar:

Tot l'any.

Requisits previs:

Estar empadronat al municipi.

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:

No cal aportar documentació.

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.