Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 11 de maig de 2017

Avui he començat amb una reunió per agrair la feina de les persones joves que han treballat a l'Ajuntament durant 6 mesos a través del programa de Garantia Juvenil. Ha passat el temps molt ràpid !! i hem reflexionat sobre les coses positives i les que caldria millorar en noves convocatòries. Han estat 27 persones joves que han tingut aquesta primera feina desprès d'acabar els estudis. Seguidament, reunió amb alcaldia per treballar temes de civisme. A la tarda, Comissió informativa del Consell Comarcal on es planteja el suport en temes d'habitatge per poder assessorar al veïns i veïnes. BON DIJOUS!! Una foto amb els joves que han estat amb nosaltres. GRÀCIES en majúscules i molta sort a partir d'ara!!

Hoy he comenzado con una reunión para agradecer el trabajo de la personas jóvenes que han trabajado en el Ayuntamiento durante 6 meses a través del programa de Garantía Juvenil. Ha pasado el tiempo muy rápido!! y hemos reflexionado sobre las cosas positivas y las que haría falta mejorar en nuevas convocatorias. Han sido 27 jóvenes que han tenido este primer trabajo después de acabar los estudios.

Seguidamente, reunión en alcaldia para trabajar temas de civismo. Por la tarde, Comisión Informativa del Consejo Comarcal donde se plantea el apoyo en temas de vivienda para poder asesorar a vecinos y vecinas. BUEN JUEVES!! una foto con los jóvenes que han estado con nosotros. GRACIAS en mayúscula y mucha suerte a partir de ahora!!