Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 5 de desembre de 2017

Aquest matí he començat amb la signatura d'un conveni de col·laboració amb la Residència El Redòs i desprès amb la Fundació La Caixa perquè donen suport al projecte d'integració social. Seguidament, he tingut reunió de coordinació amb l'equip de govern i desprès, Junta de Govern Local. A la tarda, reunió per traballar un projecte per a joves. BON DIMARTS ¡¡

Esta mañana he empezado con la firma de un convenio de colaboración con la Residència El Redòs y después con la fundación La Caixa porque nos dan apoyo en un proyecto de integración social. Seguidamente, he tenido reunión de coordinación con el equipo de gobierno y después, Junta de Gobierno Local. Por la tarde, reunión para trabajar un proyecto para jóvenes. BUEN MARTES ¡¡¡¡