Agenda de l'Alcaldessa

Divendres, 14 de juny de 2019

Agenda pública: divendres dia 14 de juny de 2019.

Aquest matí començo amb una reunió sobre el tema del servei d'atenció domiciliària per fer el pagament del sou de les treballadores que l'empresa està incomplint. Seguidament, reunió amb l'empresa per poder solucionarlo de la millor manera posible. Visitaré les neteges forestals que estem fent als Vinyals i desprès tindré reunió amb diferents grups municipals.  BON DIVENDRES!! Fotos de millora de la piscina de Les Roquetes!! Continuem treballant!

Esta mañana empiezo con una reunión sobre el tema del servicio de atención domiciliaria para hacer el pago del sueldo de las trabajadoras que la empresa está incumpliendo. Seguidamente, reunión con la empresa para poder solucionarlo de la mejor manera posible. Visitaré las limpiezas forestales que estamos haciendo a Vinyals y desprendido tendré reunión con diferentes grupos municipales. BUEN VIERNES!! Fotos de las mejoras de la piscina de Les Roquetes!! Continuamos trabajando!!