Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 22 de juny de 2020

Agenda pública: dilluns dia 22 de juny de 2020
¿Aquest matí he tingut reunió amb l'equip de direcció de l'ajuntament. Seguidament he anat amb la regidora d'ocupació visita a les obres que estan fent els plans d'ocupació a la rambla del garraf i també he anat a veure la finalització del carril bici i de vianants amb la Diputació¿¿. A la tarda, tinc visites de veïns i veïnes i roda de premsa per explicar el pressupost participatiu d'aquest any. BON DILLUNS!!
¿Esta mañana he tenido reunión con el equipo de dirección del ayuntamiento. Seguidamente he ido con la concejal de ocupación de visita a las obras que están haciendo los planes de ocupación en la rambla del garraf y también he ido a ver la finalización del carril bici y de peatones con la Diputación.¿¿ Por la tarde, tengo visitas de vecinos y vecinas y rueda de prensa para explicar el presupuesto participativo de este año. BUEN LUNES!!