Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 5 d'octubre de 2020

Agenda pública: dilluns 5 d'octubre 2020
 
Visitant aquest matí les obres de millora del carrer Roger de Flor on fem un pas elevat per donar prioritat a les persones!! He tingut reunió de direcció per treballar millores d'organització i aquesta tarda, amb Construim per parlar de les ordenances fiscals. Bon dilluns!!
 
Visitando esta mañana las obras de mejora de la calle Roger de Flor donde hacemos un paso elevado para dar prioridad a las personas!! He tenido reunión de dirección para trabajar mejoras de organización y esta tarde, con Construim por habla de las ordenanzas fiscales. Buen lunes!!