Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 2 de febrer de 2021

Agenda pública: 2 de febrer de 2021
¿Aquest matí he tingut reunió de treball amb serveis socials per analitzar la situació. Seguidament, amb el servei de mediació per posar en marxa un projecte per a les persones que fruit d'aquesta crisis necessiten un suport personal. Despres, treball del grup sobre el projecte d'envelliment actiu que anirà a Can Pau Roig. Al migdia, trobada amb AKO per treballar un projecte molt interessant.
A la tarda, junta de govern, reunió amb el consorci sanitati i al vespre, reunió del Cluster d'envelliment actiu de la comarca. Continuem....
¿Esta mañana he tenido reunión de trabajo con servicios sociales para analizar la situación. Seguidamente, con el servicio de mediación para poner en marcha un proyecto para las personas que fruto de esta crisis necesitan un apoyo personal. Despues, trabajo del grupo sobre el proyecto de envejecimiento activo que irá en Can Pau Roig. Al mediodía, encuentro con AKO para trabajar un proyecto muy interesante. Por la tarde, junta de gobierno, reunión con el consorcio Sanitario y por la noche, reunión del Cluster de envejecimiento activo de la comarca. Continuamos ....