Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 14 de juny de 2021

Agenda pública: dilluns 14 de juny de 2021
Aquest matí he visitat els alumnes de l'institut Baix a Mar que han fet un projecte per ajudar al CAAD (centre d'acollida d'animals doméstics). Gràcies per la vostra feina!! Gent jove implicada!! Seguidament, he tingut reunions de treball amb tresoreria i la mancomunitat. A la tarda, reunió per un projecte d'esport, Consell d'infants i ara, reunió amb el psc de federació. BON DILLUNS!!
Esta mañana he visitado a los alumnos del instituto Baix a Mar que han hecho un proyecto para ayudar al CAAD (centro de acogida de animales domésticos). Gracias por su trabajo !! Gente joven implicada!! Seguidamente, he tenido reuniones de trabajo con tesorería y la mancomunidad. Por la tarde, reunión para un proyecto de deporte, consejo de niños y ahora, reunión con el psc de federación. BUEN LUNES !!