Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 11 d'octubre de 2018

Agenda pública: dijous dia 11 d'octubre de 2018.

Aquest matí tinc reunió amb espai públic i seguidament amb governació per treballar projectes que tenim en marxa. Desprès, em reuniré amb els responsables del servei de Bus que fan el servei a BCN per parlar dels problemes de saturació que tenim a les hores punta. També he demanat visita a Transports de la Generalitat que són els responsables en aquest servei. A la tarda, rebré  al Consell de Direcció de l'organització Europea Eryica que treballen en temes de joventut i que s'allotgen a l'Hotel Palou del nostre municipi!! BON DIJOUS!! una foto presentant el mercat del cava i la tapa amb la Comissió De Festes Les Roquetes!

Esta mañana tengo reunión con espacio público y seguidamente con gobernación para trabajar proyectos que tenemos en marcha. Después me reuniré con los responsables de la empresa de Bus que hace el servicio a BCN para hablar de la saturación que tenemos en horas punta. También he pedido visita a Transports de la Generalitat que són los responsables en este servicio. Por la tarde recibiré al Consejo de Dirección de la organización europea Eryica  que trabajan temas de juventud y que se alojan en el Hotel Palou de nuestro municipio. BUEN JUEVES!! Una foto presentando el mercat del cava y la tapa con la Comisiòn de Fiestas de Les Roquetes!