Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 12 de març de 2020

Agenda pública dijous, 12 de març de 2020.

Bon dia!! Visita a les obres de millora del pavelló de Les Roquetes. Millorem els vestidors i la zona del bar que va patir destrosses amb el temporal de l'esclafit. Estem treballant amb empreses del municipi i així entre tots I totes generem ocupació de proximitat. Està quedant molt bé!!

uenos días!! Visita a las obras de mejora del pabellón de Las Roquetes. Mejoramos los vestuarios y la zona del bar que sufrió destrozos con el temporal del chasquido. Estamos trabajando con empresas del municipio y así entre todos Y todas generamos ocupación de proximidad. Está quedando muy bien!!

#mejoras #deporte #salud #vida #energiapositiva

Hola a tots i totes, avui he tingut un dia molt intens. Hem estat reunits amb l'equip de treball de salut i seguretat pel tema del coronavirus i hem redactat un pla de contingència pel tema del coronavirus. Hem d'anar treballant hora a hora i prenent decisions per reduir l'impacte del contagi. Us demano també la col.laboració i aplicar el sentit comú durant els propers dies!! Continuem treballant! ¿

Hola a todos y todas, hoy he tenido un día muy intenso. Hemos sido reunidos con el equipo de trabajo de salud y seguridad por el tema del coronavirus y hemos redactado un plan de contingencia por el tema del coronavirus. Tenemos que ir trabajando hora a hora y tomando decisiones para reducir impacto del contagio. Os pido también la colaboración y aplicar el sentido común durante los próximos días!! Continuamos trabajando!