Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 15 d'octubre de 2020

Agenda pública : dijous dia 15 octubre 2020
 
Aquest matí he visitat les millores en l'espai públic (unes fotos) i també:
¿he tingut reunió per treballar noves mesures d'ajut en aquesta 2a onada de la covid_19
¿he atés una visita d'una proposta d'inversió i activitat econòmica al municipi
¿continuem treballant en la memòria d'alcaldia per a les ordenances fiscals del 2021.
 
Esta mañana he visitado las mejoras en el espacio público (unas fotos) y también:
¿he tenido reunión para trabajar nuevas medidas de ayuda en esta 2.ª oleada de la covid_19
¿he atendido una visita de una propuesta de inversión y actividad económica en el municipio
¿continuamos trabajando en la memoria de alcaldía para las ordenanzas fiscales del 2021