Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 25 de juliol de 2019

Agenda pública: dijous dia 25 de juliol de 2019

Hola a tots i totes!! Avui ha sigut un dia molt llarg de reunions, visites i també plenaris se constitució de la Mancomunitat i Node. Vull ressaltar la reunió d'aquest matí amb el gerent de l'àrea sanitària a la que correspon els nostres Centres Bàsics de Salut. Li he entregat les signatures recollides demanant millores en el servei de pediatria i les urgències. S'ha compromès a millorar la situació al setembre. Estarem atents al compliment dels seus compromisos!! Continuem treballant!!!¿

Hola a todos y todas!! Hoy ha sido un día muy largo de reuniones, visitas y también plenarios se constitución de la Mancomunidad y Nodo. Quiero resaltar la reunión de esta mañana con el gerente del área sanitaria a la que corresponde nuestros Centros Básicos de Salud. Le he entregado las firmas recogidas pidiendo mejoras en el servicio de pediatría y las urgencias. Se ha comprometido a mejorar la situación en septiembre. Estaremos atentos al cumplimiento de sus compromisos!! Continuamos trabajando!!!¿