Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 30 d'abril de 2020

Agenda pública: dijous día 30 d'abril del 2020

Bon día!! Aquest matí tinc reunió amb alcaldes i alcaldesses de la comisió de turisme de la Federación Española de Municipios y provincias per plantejar problemas del sector y posibles sortides. Seguidament, reunió de treball amb serveis socials per posar en marxa un nou servei de suport a domicili de la gent gran i depenent. A la tarda, comissions informatives i junta de portaveus del consell comarcal. Estudiarem també les noves mesures publicades per veure com les podem posar en marxa.   BON DIJOUS!

Buenos días!! Esta mañana tengo reunión con alcaldes y alcaldesas de la comisión de turismo de la Federación Española de Municipios y provincias para plantear problemas del sector y posibles salidas. Seguidamente, reunión de trabajo con servicios sociales para trabajar un nuevo servicio de apoyo a domicilio de la gente mayor y dependiente. Por la tarde, comisiones informativas y junta de portavoces del consejo comarcal. Estudiaremos también las nuevas medida publicadas por veremos como las podemos poner en marcha.   BUEN JUEVES!!