Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 4 de febrer de 2021

Agenda pública: dijous 4 de febrer de 2021
¿Aquest matí he començat contestant correus i missatges. Seguidament, he tingut reunió de treball amb Ajuntaments de la Mancomunitat i el servei del CAAD per avançar en el benestar animal. Després, reunió per les obres de clavegueram de Miquel Servet. A la tarda, Ple Extraordinari de l'estat del municipi. Continuem....
¿Esta mañana he empezado contestando correos y mensajes. Seguidamente, he tenido reunión de trabajo con Ayuntamientos de la Mancomunidad y el servicio del CAAD para avanzar en el bienestar animal. Después, reunión por las obras de alcantarillado de Miguel Servet. Por la tarde, Pleno Extraordinario del estado del municipio. Continuamos ....