Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 19 d'octubre de 2020

Agenda pública: dilluns dia 19 octubre 2020
 
Avui us explico les coses que he fet:
¿ reunió per preparar millores a la gestió de.l'ajuntament
¿ He estat a la manifestació de la restauració per donar-los suport
¿ reunió per veure si podem aportar més ajuts a la restauració.
¿ he gravat unes paraules pel documental de l'agermanament amb Puerto Cabezas (foto)
¿ a la tarda, reunió amb la presidenta d'àrea Lluïsa Moret de la Diputació
¿ finalment Junta de Govern i Ple.de.la Mancomunitat.
BON DILLUNS!! (El .que queda....)
 
Hoy os explico las cosas que he hecho:
     Reunión para preparar mejoras en la gestión del Ayuntamiento.
     He estado en la manifestación de la restauración para darles soporte.
     Reunión para ver si podemos aportar más ayudas a la restauración.
     He grabado unas palabras para el documental del hermanamiento con Puerto Cabezas  (foto).
     Por la tarda, reunión con la presidenta del area Lluïsa Moret de la Diputación.
     Finalmente Junta de Gobierno i Pleno de la Mancomunidad.
BUEN LUNES!!! (Lo que queda...)