Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 23 de novembre de 2020

Agenda pública: dilluns 23 de novembre 2020
(Foto de les obres de millora de les voreres al voltant de la residéncia  El Redòs)
¿Aquest matí he treballat per finalitzar la memòria d'alcaldia sobre el pressupost 2021, centrat en les persones i en aquest temps difícil que vivim.
He tingut reunió amb urbanisme. Ara a la tarda, tinc Junta de Govern i Assemblea de la Mancomunitat Alt Penedès-Garraf.    BON DILLUNS!!
(Foto de las obras se mejora de las aceras alrededor de la residencia El Redòs)
¿Esta mañana he trabajado para finalizar la memoria de alcaldía sobre el presupuesto 2021, centrado en las personas y en este tiempo difícil que vivimos.
He tenido reunión con urbanismo. Ahora por la tarde, tengo Junta de Gobierno y Asamblea de la Mancomunidad Alt Penedès-Garraf.    BUEN LUNES!!