Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 4 d'abril de 2022

Bon dia! Us recordo que des de l’Ajuntament hem posat en marxa una nova campanya de captació d’habitatges per oferir-los a preu assequible a través de l’Oficina Local d’Habitatge.
¿ Agenda pública: 4 d'abril de 2022
¿ Avui he començat el dia reunida amb l’equip de direcció de l’Ajuntament.
¿ Assistiré a la presentació del servei d'assessorament tècnic per a la participació de la convocatòria extraordinària dels PSTD 2022 per als ens locals.
¿ Acompanyaré l’alumnat de l'Institut Can Puig a la visita que farà al CAAD (Centre d'Acollida i Adopció d'Animals de Companyia) de la Mancomunitat Penedès-Garraf, per explicar-los el servei.
¿ Aprofitaré per fer una reunió de treball amb els responsables del CAAD.
¿ Repassaré els temes de Turisme amb l’equip del departament de Turisme de la Diputació de Barcelona.
¿ Em trobaré amb Salut per rebre informació actualitzada sobre la situació de la COVID-19 al municipi i a la comarca.
---
¡Buenos días! Os recuerdo que desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha una nueva campaña de captación de viviendas para ofrecerlas a precio asequible a través de la Oficina Local de Vivienda.
¿ Agenda pública: 4 de abril de 2022
¿ Hoy he empezado el día reunida con el equipo de dirección del Ayuntamiento.
¿ Asistiré a la presentación del servicio de asesoramiento técnico para la participación de la convocatoria extraordinaria de los PSTD 2022 para los entes locales.
¿ Acompañaré al alumnado del Institut Can Puig a la visita que hará al CAAD (Centro de Acogida y Adopción de Animales de Compañía) de la Mancomunitat Penedès-Garraf, para explicarles el servicio.
¿ Aprovecharé para hacer una reunión de trabajo con los responsables del CAAD.
¿ Repasaré los temas de Turismo con el equipo del departamento de Turismo de la Diputación de Barcelona.
¿ Me encontraré con Salut para recibir información actualizada sobre la situación de la COVID-19 en el municipio y en la comarca.