Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 13 d'octubre de 2020

Agenda pública: dimarts 13 octubre 2020
(Foto amb l'ordinador!! El meu company de treball!!)
¿Durant el matí:
¿ reunió de l'equip COVID-19 per veure la situació i les novetats de la setmana
¿ reunió per treballar un nou sistema de neteja dels carrers i places
¿ trobada per treballar l'envelliment actiu al municipi i com acompanyem les persones grans i depenents.
¿A la tarda:
¿ reunió de junta de govern i equip de govern
¿ reunions amb els grups municipals de l'oposició per preparar el Ple Municipal.
 
Durante la mañana:
Reunión del equipo COVID-19 para ver la situación y las novedades de la semana
Reunión para trabajar un nuevo sistema de limpieza de calles y plazas
Encuentro para trabajar el envejecimiento activo en el municipi y como acompañamos a las personas mayores y dependientes
 
Por la tarde:
Reunión de Junta de Gobierno y equipo de gobierno
Reunión con los grupos municipales de la oposición para preparar el Pleno municipal.