Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 17 de setembre de 2019

Agenda pública: dimarts dia 17 de setembre de 2019

Aquest matí he tingut reunió de treball amb governació. Seguidament, reunió amb la nova directora del CAP de Ribes. Desprès, reunió per treballar el Pla de Joventut i l'estratègia per l'èxit escolar al nostre municipi. Al migdia, treball amb l'arxivera per millorar alguns aspectes necessaris. A la tarda, tinc junta de govern local, coordinació i Ple Municipal. BON DIMARTS!!

Esta mañana he tenido reunión de trabajo con gobernación. Seguidamente, reunión con la nueva directora del ambulatorio de Ribes. Después, reunión para trabajar el Plan de Juventud y la estrategia por el éxito escolar a nuestro municipio. A mediodía, trabajo con la archivera para mejorar algunos aspectos necesarios. Por la tarde, tengo junta de gobierno local, coordinación y Pleno Municipal. BUEN MARTES!!