Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 19 de setembre de 2023

Agenda pública:
Dimarts 19 setembre de 2023
¿ avui he estat amb la Directora General de l 'Autonomia Personal i la Discapacitat de la Generalitat i el regidors de gent gran @pepo_bcn_spr per treballar el projecte del Centre de Dia de Les Roquetes. He visitat també el Casal de la Gent Gran
¿ després he anat a una reunió de treball amb la Presidenta de la Diputació de BCN I planificar els nous reptes del mandat.
¿ a la tarda, tinc Junta de Govern, coordinació de govern i junta de portaveus amb els grups municipals per preparar el proper Ple.
BON DIMARTS!!
 
Agenda pública:
Martes 19 septiembre de 2023
¿ hoy he estado con la Directora General de la Autonomía Personal y la Discapacidad de la Generalitat y el concejal de personas mayores @pepo_bcn_spr para trabajar el proyecto del Centro de Día de Les Roquetes. He visitado también el Casal de la Gent Gran
¿ después he ido a una reunión de trabajo con la Presidenta de la Diputación de BCN y planificar los nuevos retos del mandato.
¿ por la tarde, tengo Junta de Gobierno, coordinación de gobierno y junta de portavoces con los grupos municipales para preparar el próximo Pleno.
BUEN MARTES!!!