Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 21 de novembre de 2017

Agenda Pública: dimarts dia 21 de novembre de 2017.

Aquest matí començo amb una reunió de treball sobre el transport públic al municipi.  Volem millorar aquest servei i estem treballant propostes per veure si és possible conjuntment amb Fem Poble, transports de la Generalitat, ATM i també, les concessionàries del servei.  Seguidament, reunió de coordinació amb l'equip de govern.  Avui, també signaré el contracte per l'inici de les obres de millora de la plaça Hernán Cortés.  Al migdia, Junta de Govern Local on s'aprovaran les obres d'adequació d'una altra parada al mercat La Sínia per poder-la llogar entre altres temes.  A la tarda, visites de veïns i veïnes.  Seguidament, farem una reunió per començar a treballar el projecte de museïtzació del Castell de Ribes i al vespre, tindré Junta de Portaveu per preparar el Ple Municipal de la setmana vinent.  BON DIMARTS!!  Una foto de la pedra decorada que ha fet la Lucia i que llueix a la taula del despatx!!  gràcies artista!!

 

Esta mañana empiezo con una reunión de trabajo sobre el transporte público en el municipio.  Queremos mejorar este servicio y estamos trabajando propuestas para ver si es posible, conjuntamente con Fem Poble, transportes de la Generalitat, ATM y también, las concesionarias del servicio.  Seguidament, reunión de coordinación con el equipo de gobierno.  Hoy también firmaré el contrato para el inicio de las obras de mejora de la plaza Hernán Cortés.  A mediodia, Junta de Gobierno Local, donde se aprobaran las obras de adecuación de otra parada en el mercado de La Sínia para poder alquilarla, entre otros temas.  Por la tarde, visitas de vecinos y vecinas.  Seguidamente haremos una reunión para empezar a trabajar el projecto de museización del Castillo de Ribes y tendré Junta de Portavoces para preparar el Pleno Municipal de la semana que viene.   Buen martes!!!  Una foto de la piedra decorada que ha hecho Lucia y que luce en la mesa del despacho.   Grácias artista!!!