Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 3 d'abril de 2018

Agenda pública : dimarts dia 3 d'abril de 2018.

Aquest matí començo amb una reunió sobre el projecte de l'Autòdrom. Seguidament, reunió de coordinació amb l'Equip de Govern.  Al migdia, Junta de Govern Local, que entre molts temes, es farà l'adjudicació de les obres de millora de la xarxa d'aigua del carrer Murillo de Les Roquetes que fa molta falta (Us adjunto els temes per aprovar a la junta). Seguidament, agendaré visites de veïns i veïnes que estan pendents. BON DIMARTS !!

Esta mañana empiezo con una reunión sobre el proyecto del Autódromo. Seguidamehte, reunión de coordinación con el Equipo de Gobierno. Al mediodía, Junta de Gobierno Lical, que entre muchos temas, haremos la adjudicación de la mejora de la red de agua de la calle Murillo de Les Roquetes que hace mucha falta (Os adjunto los temas para aprobar en la junta). Seguidamente, agendaré visitas con vecinos y vecinas que están pendientes. BUEN MARTES !!

/documents/10180/1259794/Ordre+del+dia+de+la+Junta+de+Govern+Local+de+data+3+d%27abril+de+2018/122d01fe-e21e-4fe2-a1ec-6af5ffe5462e