Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 3 de juliol de 2018

Agenda pública: dimarts dia 3 de juliol de 2018.


Avui he començat el dia amb trucades i resposta de correus. Seguidament, reunió per parlar dels pavellons esportius i la millora dels serveis. Desprès, reunió de coordinació amb l'equip de govern i al migdia Junta de Govern Local. BON DIMARTS!!

Hoy he empezado el dia con llamadas y respuesta de correos.  Seguidamente, reunión para hablar de los pabellones deportivos y la mejora de los servicios. Después,  reunión de coordinación con el equipo de gobierno y al mediodía Junta de Gobierno Local. BUEN MARTES!!