Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 3 de novembre de 2020

Agenda pública: 3 de novembre 2020
Fotos: hem canviat els bancs de la vinya d'en petaca que estaven en mal estat i hem completat amb jardineria alguns carrers més.
Aquest matí he treballat en:
¿reunió del comitè covid_19
¿reunió amb hàbitat 3 per parlar dels habitatges de lloguer assequible
¿treball sobre el pressupost de l'ajuntament.
A la tarda tinc:
¿reunió amb el consorci sanitari del garraf i alt penedès
¿junta de govern i coordinació d'equip de govern.
Fotos: hemos cambiado los bancos de la viña de en petaca que estaban en mal estado y hemos completado con jardinería algunas calles más.
Esta mañana he trabajado en:
¿reunión del comité covid_19
¿reunión con hábitat 3 para hablar de las viviendas de alquiler asequible
¿trabajo sobre el presupuesto del ayuntamiento.
Por la tarde tengo:
¿reunión con el consorcio sanitario del garraf y alt penedès
¿junta de gobierno y coordinación de equipo de gobierno.