Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 9 de febrer de 2021

Agenda pública: dimarts 9 de febrer de 2021
¿Aquest matí he començat contestant missatges i seguidament, reunió de treball covid per posar al dia la situació del municipi i les accions que estem fent des de l'Ajuntament. Desprès, visita de veïns i veïnes. Al migdia, reunió amb la Fundación Inform per parlar de la situació econòmica. A la tarda, Junta de Govern Local, reunió amb l'equip de govern i al vespre, reunió amb els regidors no adscrits. BON DIMARTS!!
¿Esta mañana he empezado contestando mensajes y seguidamente, reunión de trabajo covid para poner al día la situación del municipio y las acciones que estamos haciendo desde el Ayuntamiento. Después, visita de vecinos y vecinas. Al mediodía, reunión con la Fundación Inform para hablar de la situación económica. Por la tarde, Junta de Gobierno Local, reunión con el equipo de gobierno y por la noche, reunión con los concejales no adscritos. BUEN MARTES!!