Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 9 de març de 2021

Agenda pública: dimarts 9 de març de 2021
¿Aquest matí he començat contestant missatges i correus. Seguidament, he visitat el Gremi d'Instal.ladors del Garraf per fer conjuntament formació de persones per treballar en les instal.lacions d'energies alternatives¿¿. A la tarda, tinc Junta de Govern, coordinació de l'Equip i Junta de Portaveus al vespre. BON DIMARTS!!
¿Esta mañana he empezado contestando mensajes y correos. Seguidamente, he visitado el Gremio de Instaladores del Garraf para hacer conjuntamente formación de personas para trabajar en instalaciones de energías alternativas ¿¿. Por la tarde, tengo Junta de Gobierno, coordinación del Equipo y Junta de Portavoces la noche. BUEN MARTES !!