Agenda de l'Alcaldessa

Dimecres, 18 de novembre de 2020

Agenda pública: dimecres 18 novembre 2020
¿Avui he tingut diferents reunions i visites:
¿a primera hora amb veïns i veïnes
¿seguidament, roda de premsa per presentar el pressupost 2021 centrat en les persones!!
¿després he obert una jornada de treball per preparar una guia de detecció dee maltractaments a la gent gran.
¿reunió amb el departament d'ensenyament per demanar inversions a les escoles del municipi
¿seguidament, amb NODE i una nova associació per al turisme saludable.
¿a la tarda, estic fent reunions amb els grups municipals de l'oposició per informar de diferents temes que estem treballant ( renovació del clavegueram, llum, aigua...pla d'igualtat, apertura del teatre, educadors de carrer...).
¿Hoy he tenido diferentes reuniones y visitas:
¿a primera hora con vecinos y vecinas
¿seguidamente, rueda de prensa para presentar el presupuesto 2021 centrado en las personas!!
¿después he abierto una jornada de trabajo para preparar una guía de detección de maltratos a la gente mayor.
¿reunión con el departamento de enseñanza para pedir inversiones en las escuelas del municipio
¿seguidamente, con NODE y una nueva asociación para el turismo saludable.
¿por la tarde, estoy haciendo reuniones con los grupos municipales de la oposición para informar de diferentes temas que estamos trabajando ( renovación del alcantarillado, luz, agua...plan de igualdad, apertura del teatro, educadores de calle...).
#ambelcor