Agenda de l'Alcaldessa

Divendres, 26 d'octubre de 2018

Agenda pública: divendres dia 25 d"octubre de 2018.

Aquest matí tenim reunió de treball de l'Equip de Govern per treballar en els projectes que volem posar en marxa en aquests mesos que queden de legislatura. Al migdia, casaré a una parella del municipi! Em fa molta il.lusió formar part del vostre dia!! Després, reunió amb el gerent d'Inform i seguidament amb Francesc Rica, secretari general d'UGT de l'Anoia, Alt Penedès i Garraf! BON DIVENDRES!!

Esta mañana tenemos reunión de trabajo del Equipo de Gobierno para trabajar en proyectos que queremos poner en marcha en estos meses que quedan de legialatura. Al mediodía, casaré a una pareja del municipio! Me hace mucha ilusión formar parte de vuestro día!! Después, reunión con el gerente de Inform i seguidamente, con Francesc Rica secretario general de la UGT de l"Anoia, Alt Penedès i Garraf! BUEN VIERNES!!