Els regidors no adscrits que formen part actualment del Consistori formaven part anteriorment del grup municipal d'ERC-AM.

REPRESENTANTS MUNICIPALS

Francesc Xavier Pascual i Soriano

Jaume Torras i Roca

 

MOCIONS

Les mocions presentades als plens es poden consultar a les seccions de mocions inlcoses en l'apartat dels Plens municipals.