GESTIÓ DEL TEMPS DEL MIGDIA

 

Aquest curs 2021-2022  s’ha posat en marxa, des del Pla Educatiu d’Entorn  un nou projecte formatiu per a la gestió de l’espai del migdia als centres educatius de Sant Pere de Ribes.

És un projecte que neix arrel de la detecció, per part de les direccions i de les AFA/AMPA dels centres, d’un augment del la conflictivitat en l’espai del migdia.

 

Des del Pla Educatiu d’Entorn es va considerar important acompanyar als equips de monitors de menjador, en la tasca important de poder transmetre hàbits i valors als infants en un moment del dia en el qual estan relaxats fora de l’horari lectiu.

Posar en valor la seva tasca educativa, dotant-los d’un seguit d’eines per fomentar les seves potencialitats com a professionals i que tinguin més recursos per gestionar el rol tan important d’educar als infants en l’espai del migdia (incloent-hi el moment de l’àpat i el del lleure).

Al llarg de sis tallers, on hi hagut una part teòrica i una dinàmica de grup,  els hem acompanyat en la gestió dels conflictes sorgits tant entre professionals, entre professionals i infants, com entre infants, promovent la participació i la convivència dels infants durant l’estona del migdia.

 

Què s’ha treballat:

  • L’adquisició d’eines de resolució de conflictes, comunicació assertiva i escolta activa per gestionar tant conflictes entre l’equip professionals com entre infants.
  • Com desenvolupar hàbits i tècniques de treball en equip de forma cooperativa, i gestió de la frustració, per tal de trobar suport entre iguals en el dia a dia.
  • Com potenciar consciència de la importància de l’Educació Emocional en adults i infants per tal de fomentar l’autoconsciència, l’empatia, l’autocura i la cura de companys/es i infants.
  • El fomentant de la Inclusió i Diversitat (Intel·ligències múltiples, diversitat religiosa i cultural, prevenció, racisme, homofòbia, sexisme) tant entre l’equip com amb infants per tal de prevenir situacions discriminatòries i gestionar-les un cop s’han produït.
  • Com adquirir eines i protocols de prevenció i actuació davant l’Assetjament (Bullying) durant l’espai del migdia.
  • La introducció de pràctiques de mindfulness per a la posada en pràctica entre l’equip professional i tècniques i jocs de relaxació per als infants, per tal de gestionar situacions d’estrès entre professionals i la relaxació entre els infants.