Garraf Singular

El projecte Garraf Singular 2023 és un projecte comarcal del Servei d’Ocupació de Catalunya, gestionat des de l’IMET de Vilanova i la Geltrú en el qual també hi participa i col·labora l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

El principal objectiu del programa és aconseguir la inserció laboral o bé la reinserció acadèmica dels seus participants a partir de la millora de la seva ocupabilitat, alhora que contribuir a cobrir la demanda laboral de la comarca en relació a diferents perfils professionalitzats.

A qui s’adreça?

A joves de 16 a 29 anys, amb nivell acadèmic inferior o equivalent al GES, tot i que restarà obert a aquells que tinguin una titulació superior i que s'adeqüin al projecte.

Els requisits per a participar és que han d'estar inscrits/es a l'Oficina de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a Demandants d'Ocupació no Ocupats o com a Millora d'Ocupació en la seva data d'incorporació al projecte. 

Accions a desenvolupar

Garraf Singular 2023 gira entorn tres grans eixos: l’orientació, la formació professionalitzadora i la prospecció laboral.

ORIENTACIÓ:

El programa té previst dur a terme accions d'assessorament individualitzat, d'orientació professional i en emprenedoria, informació laboral i acompanyament en la recerca d'ocupació. Així mateix, amb les persones menors de 25 anys que no tinguin el GESO o no hagin superat la prova d'accés a grau mitjà, es treballaran les competències bàsiques (lingüístiques, matemàtiques, socials...) per tal de preparar-les per a les esmentades proves o les del GES.

Els joves també participaran en activitats socials, culturals i cíviques i visitaran empreses relacionades amb l'ofici escollit.

FORMACIÓ PROFESIONALITZADORA:

Cada jove seguirà un itinerari individualitzat a través de diferents accions de formació professionalitzadora. La formació professionalitzadora tindrà com a objectiu preparar l’alumnat per tal que pugui assolir un lloc de treball específic adaptat a les seves expectatives.

Concretament al nostre municipi, es realitzarà 1 formació:

Activitats bàsiques de logística i magatzem. 165h. Inici del programa: Febrer 2024

Com a complement de la formació, s'inclourà un període de pràctiques no laborals en empreses.

 

PROSPECCIÓ LABORAL:

Amb el teixit empresarial es duran a terme un conjunt d'accions que tenen com a finalitat: trobar empreses que vulguin acollir l'alumnat en pràctiques formatives; detectar els llocs de treball vacants; identificar els perfils professionals requerits i, en darrer terme, buscar possibles contractacions del nostre alumnat.

Amb els/les joves, juntament amb els/les orientadors/es, es treballaran les seves competències transversals amb l'objectiu que puguin trobar i mantenir un lloc de treball.

Els i les joves interessats/des en participar-hi es poden preinscriure posant-se en contacte a través del telèfon: 687 729 333 o bé per correu electrònic a  ocupacio@santperederibes.cat. Persona de contacte: Maria Milà.

 

Garraf Singular 2023 és un projecte comarcal format per l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

“Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)”