Recollida del cartró, funcionament i com adherir-se
 
Servei gratuït que recull a la porta dels petits comerços el cartró que aquests generen. Cal dipositar el paper/cartró plegat i guardat davant de la façana del comerç sense obstaculitzar el pas de vianants.
 

- Servei als comerços de Ribes: dilluns, dimecres, divendres i dissabtes.

- Servei als comerços de Roquetes: dilluns, dimarts, dijous i dissabtes.

 
Per adherir-se al servei cal enviar un correu a serveis@santperederibes.cat amb l'assumpte "Adhesió Cartró Comercial".
Per a més informació us podeu adreçar a les OAC o bé trucant al 93 896 73 00 (ext. 1).
 
 
Altres residus comercials
 
Els comerços i les activitats econòmiques generen residus que cal gestionar correctament. En aplicació del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei 6/1993, reguladora dels residus de Catalunya, tots els establiments comercials i de serveis han de complir una sèrie d'obligacions en matèria de gestió de residus.
 

 

 

 

 

PROVA PILOT AMB CONTENIDORS INTEL·LIGENTS

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en col·laboració amb la Mancomunitat Penedès-Garraf i el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, està estudiant solucions més eficients de recollida selectiva dels residus. És per això que hem iniciat una prova pilot de recollida de residus amb un sistema de contenidors intel·ligents. Per a la obertura d’aquests contenidors és necessària la utilització d’una targeta magnètica, vinculada a l'habitatge o comerç, per poder obrir de forma controlada els contenidors de matèria orgànica (marró) i rebuig (gris) dins el calendari establert. També és possible l’obertura d’aquests contenidors a través de la utilització d’una aplicació mòbil. 

La prova pilot es porta a terme a l'àmbit dels contenidors ubicats al carrer de Sitges amb carrer del Carç i en el tram del carrer del Carç comprès entre els carrers de Sitges i de Lola Anglada.

Calendari d’implantació

  • Visites personalitzades a les llars i establiments comercials: del 8 al 26 de març.
  • Lliurament de targetes: del 22 de març al 9 d’abril.
  • Punt informatiu (cantonada c. de Sitges amb c. del Carç): del 29 de març al 9 d’abril.
  • Període de la prova pilot amb contenidors intel·ligents: del 6 d’abril al 30 de juliol.
  • Informadors/es a peu de carrer: del 12 d’abril al 30 de juliol.

 

Per a més informació, dubtes o incidències posem al vostre abast els següent canals:

Correu electrònic:  serveis@santperederibes.cat

Telèfon d’informació de l’OAC: 93 896 73 00 ext.1

WhatsApp: 687 545 728

 

 

 

Documents relacionats

FAQS_ PROVA PILOT SPR.pdf