Servei que desenvolupa competències municipals en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries.

Les tasques que inclou el servei són la informació, orientació i atenció del consumidor/a en l'exercici dels seus drets, realitzar reclamacions, queixes i denúncies per remetre-les a les entitats i organismes corresponents, la gestió de mediacions en l'àmbit del consum i , en general, la gestió dels temes que incideixen en el món del consum en els quals l'ajuntament te competència.

Com a serveis complementaris es realitzen activitats informatives i educatives sobre temes de consum i campanyes informatives d'inspecció en matèria de consum als establiments comercials i d'activitats del municipi.