SANT JORDI: Edició de la revista Matalaranya

Oci i cultura

De 10 a 12h. A la Nau Pere Vall i Soler. Activitat de l’esplai on els nens i les nenes confeccionaran la revista usant tècniques diverses d’estampació setmanal