Què et cal saber per a emprendre? (curs de gestió per a emprenedors/es)

Comerç i empresa

De 9.30 a 13.30h. Sessió 4: Pla Econòmic i Financer II (Sala Josep Lluís Palacios -Casa de la Vila- )