Garraf Singular 2021

El projecte Garraf Singular 2021 és un projecte comarcal del Servei d’Ocupació de Catalunya, en el que intervenen diverses entitats del nostre entorn com l’Ajuntament de Sitges, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’IMET de Vilanova i la Geltrú.També compta amb el suport  del Consell Comarcal del Garraf, en representació dels municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella.

El principal objectiu del programa és aconseguir la inserció laboral o bé la reinserció acadèmica dels seus participants a partir de la millora de la seva ocupabilitat, alhora que contribuir a cobrir la demanda laboral de la comarca en relació a diferents perfils professionalitzats.

A qui s’adreça?

A joves de 16 a 29 anys, amb nivell acadèmic inferior o equivalent al GES, tot i que restarà obert a aquells que tinguin una titulació superior i que s'adeqüin al projecte.

Els requisits per a participar és que han d'estar inscrits/es a l'Oficina de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a Demandants d'Ocupació no Ocupats o com a Millora d'Ocupació en la seva data d'incorporació al projecte. Així mateix, aquestes persones hauran de ser beneficiàries de la Garantia Juvenil.

Accions a desenvolupar

Garraf Singular 2021 gira entorn tres grans eixos: l’orientació, la formació professionalitzadora i la prospecció laboral.

ORIENTACIÓ:

El programa té previst dur a terme accions d'assessorament individualitzat, d'orientació professional i en emprenedoria, informació laboral i acompanyament en la recerca d'ocupació. Així mateix, amb les persones menors de 25 anys que no tinguin el GESO o no hagin superat la prova d'accés a grau mitjà, es treballaran les competències bàsiques (lingüístiques, matemàtiques, socials...) per tal de preparar-les per a les esmentades proves o les del GES.

Els joves també participaran en activitats socials, culturals i cíviques i visitaran empreses relacionades amb l'ofici escollit.

FORMACIÓ PROFESIONALITZADORA:

Cada jove seguirà un itinerari individualitzat a través de diferents accions de formació professionalitzadora. La formació professionalitzadora tindrà com a objectiu preparar l’alumnat per tal que pugui assolir un lloc de treball específic adaptat a les seves expectatives.

Concretament al nostre municipi, es realitzaran 3 formacions de diferent durada cada una:

1. Auxiliar de cuina. 90h.

2. Auxiliar de community manager. 150h

3. Auxiliar de vendes a través de xarxes socials. 205h

Com a complement de la formació, s'inclourà un període de pràctiques no laborals en empreses.

 

PROSPECCIÓ LABORAL:

Amb el teixit empresarial es duran a terme un conjunt d'accions que tenen com a finalitat: trobar empreses que vulguin acollir l'alumnat en pràctiques formatives; detectar els llocs de treball vacants; identificar els perfils professionals requerits i, en darrer terme, buscar possibles contractacions del nostre alumnat.

Amb els/les joves, juntament amb els/les orientadors/es, es treballaran les seves competències transversals amb l'objectiu que puguin trobar i mantenir un lloc de treball.

Els i les joves interessats/des en participar-hi es poden preinscriure posant’-se en contacte a través del telèfon: 687 729 333 o bé per correu electrònic a  ocupacio@santperederibes.cat. Persona de contacte: Maria Milà.

 

Garraf Singular 2021 és un projecte comarcal format per l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, l’Ajuntament de Sitges, amb el suport del Consell Comarcal del Garraf, en representació dels ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella. Subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, i per fonts provinents de la Conferència Sectorial d’Empleo y Asuntos Laborales.