L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en el Ple de 16 de novembre de 2010, va adherir-se al "Pacte d'Alcaldes/ses" fent seus els objectius de la Unió Europea per a l'any 2020 i adoptant el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a aquesta data mitjançant la creació de plans d'acció a favor de les fonts d'energies renovables. I es va comprometre a elaborar un Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) en un termini màxim d'un any des de la data d'adhesió al Pacte.

En el Ple del 15 de març de 2011 es va aprovar el Pla de Mitigació i Adaptació Local contra el canvi climàtic de Sant Pere de Ribes, homologable al PAES, presentat per l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

El document proposa una sèrie d'actuacions i millores algunes de caràcter informatiu i altres d'inversió i sensibilització i eficàcia i totes encaminades a aquest compromís de la reducció d'emissions.

El document del 2010

La revisió del 2015

Es revisa cada quatre anys, tocant aquest 2019, a la tardor.