La Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM) són principalment les restes de menjar i restes vegetals de mida petita que poden ser recollides selectivament i susceptibles de degradar-se biològicament.

És molt important que aquesta fracció es reculli i gestioni correctament pels seu reaprofitament, per no malbaratar costos en el servei de recollida i fer una gestió més eficient i eficaç dels residus.

En cap cas s'ha de fer servir els contenidors convencionals destinats a la recollida de la brossa orgànica (els de color marró) per a llençar-hi restes vegetals grans ni cap altra rebuig. En el contenidor d'orgànica només hi poden anar les bosses de gespa segada o de restes vegetals petites (fulles, branquillons...). No grans quantitats. Per volums més importants de restes vegetals el més aconsellable és portar-les a la Deixalleria Municipal (al polígon de la Vilanoveta) per evitar el col·lapse dels contenidors. L'horari de l'equipament és de dilluns a divendres, de 9 a 13h i de 15:30 a 18h; dissabtes, de 9 a 14h i de 15:30 a 18h; i diumenges, de 9 a 13h.

 

Residus considerats FORM

Residus no considerats FORM