Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Salut

14/05/2019 11:39

Crossfit, tallers, jocs i camins saludables, algunes de les accions que s'han fet.

El passat dimecres 8 de maig, a la Sala Josep-Lluís Palacios de la Casa de la Vila, va tenir lloc la primera reunió de seguiment del Grup Motor Ampliat del Pla de Salut Integral de Sant Pere de Ribes. El Grup està format per representants tècnics i polítics dels diferents àmbits de l'Ajuntament, dels diferents grups polítics municipals, personal tècnic de l’àmbit de la salut del Servei Català de la de Salut, del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf i dels Centres d’Atenció Primària; així com persones o entitats del sector privat que van participar en el treball previ d'elaboració del Pla que es va redactar amb el suport de la Diputació de Barcelona.

El Pla de Salut 2018-2021 va ser validat per acord de Ple el 2018 i es tracta d'un document que preveu les línies estratègiques a seguir per millorar la qualitat de vida de les persones de Sant Pere de Ribes, però també dels visitants. Des de la seva aprovació s’han anat desenvolupant les primeres accions i a la reunió del Grup Motor es va fer un repàs d’aquestes, valorant  molt positivament les més de 50 actuacions comptabilitzades per millorar la salut i el benestar de les persones a través de la prevenció, la sensibilització i l’aplicació de mesures per millora la salut mental, promoure l'activitat física, activitats de lleure i una alimentació saludable, així com a través de la millora i la promoció d'un entorn més saludable. S’han creat grups de treball, realitzat xerrades temàtiques, instal·lat àrees de joc i esport saludables, tallers de bons hàbits, més carrils bici, i d’altres programes i projectes que s’estan desenvolupant, com els camins esportius o saludables. A part dels objectius més obvis que persegueixen aquestes accions, com promoure l’activitat física i un estil de vida més saludable, també busquen prevenir el consum de substàncies addictives per evitar les drogodependències; reduir la morbimortalitat de les malalties més significatives; disminuir els problemes relacionats amb la salut sexual, afectiva i reproductiva; utilitzar l’entorn natural del municipi per a la promoció de la salut; promoure una mobilitat sostenible, un entorn urbà saludable i un oferta de lleure saludable.

A la reunió de control també es va posar de manifest la necessitat de fer-ne el seguiment anual que requereix el Pla perquè sigui un document viu i es puguin posar en valor les actuacions que es van fent. A través del Grup Motor es garanteix aquesta actualització, la presència dels diferents àmbits d'actuació implicats, així com la col·laboració del sector públic i privat en un full de ruta establert per assolir els objectius marcats.