A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Salut

05/06/2019 12:25

Cartell de la campanya "Al mosquit tigre ni una gota d'aigua!".

Amb l’arribada de l’estiu, la calor i la humitat es produeix el retorn del mosquit tigre a la nostra vida quotidiana. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha tornat a recordar un any més, amb la campanya Al mosquit tigre ni una gota d’aigua!, algunes de les mesures més efectives per combatre’l i evitar-ne la proliferació. Sobretot és convenient no acumular aigua a la intempèrie, buidar i posar sota cobert objectes i contenidors i tapar forats on es pugui acumular aigua. Pel que fa a les piscines, cal que es mantinguin en les condicions higièniques i sanitàries correctes mitjançant els tractaments de l’aigua adequats per evitar la proliferació de larves de mosquits.

Originari del sud-est asiàtic, es va detectar a Catalunya per primera vegada l’estiu del 2004. Se’l reconeix per les ratlles blanques al cap, al cos i les potes. Aquest tipus de mosquit és actiu de dia i les picades que causen els exemplars femella són molt més nombroses i doloroses que les dels mosquits autòctons. Aquest mosquit té la capacitat d’actuar com a transmissor d’algunes malalties per això és important la prevenció de les picades. Es pot fer ús de repel·lents, però no en nens i nenes que siguin molt petits. En cas de picada, s’ha de rentar i desinfectar bé la zona.

El mosquit tigre està adaptat perfectament al medi urbà i, actualment, pon ous a l’interior de qualsevol lloc de petites dimensions que contingui aigua. La manera més efectiva de frenar la seva proliferació és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves. Això només s’aconsegueix eliminant els llocs d’aigua on creixen.

Alguns dels consells específics són buidar els plats dels testos mínim cada cinc dies, omplir els forats dels arbres on es pugui acumular aigua amb sorra, fer córrer l’aigua dels desguassos dels patis cada cinc dies i mantenir la superfície néta de fullaraca i mantenir les canaleres de les teulades netes de fullaraca per evitar l’acumulació d’aigua. Altres recipients com neumàtics es necessari tenir-los sota cobert o tapar-los, també els dipòsits d’aigua, que es poden cobrir amb mosquiteres.

Enguany la Diputació de Barcelona ha elaborat un vídeo amb l’objectiu de sensibilitzar a la ciutadania i minimitzar els riscos derivats de la presència de mosquits.